Beques

Beques SOIB - ESPA i FP

Beques per a alumnes joves i majors de 30 anys matriculats a ESPA i FP. La convocatoria s’ha fet per a 3 cursos (22-23, 23-24 i 24-25)
 
– Beques formatives dirigides a persones desocupades majors de 30 anys –> BOIB
 
– Beques d’Èxit del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 18 anys i menys de 30 –> BOIB
 
A contiuació teniu les fitxes resum per a sol·licitar les beques:
 
– Majors de 30 anys – ESPA –> clicau aquí
– Majors de 30 anys – FP –> clicau aquí
– Beques d’èxit joves – ESPA –> clicau aquí
– Beques d’èxit joves – FP –> clicau aquí
 
 
 
El termini per presentar les sol·licituds per al segon quadrimestre és de l’1 de febrer al 31 de maig de 2024.
Tota sol.licitud presentada fora d’aquest termini (abans o després) es considerarà inadmessa a tràmit.
 
Així mateix, aquí teniu l’enllaç a la pàgina web del SOIB on es publicarà tota la informació relativa a les convocatòries