idiomes

CATALÀ

catalonia-g333365348_1280

Horari d’horabaixa

    • Preparació de proves d’avaluació i certificació de coneixements de Català (B2)- 90 hores

La durada serà de tot un curs escolar  (octubre-juny)  

ANGLÈS

libro-ingles-gafas-mesa

Horari d’horabaixa

    • Anglès 2 – 90 hores

La durada serà de tot un curs escolar  (octubre-juny)  

                                                                        IES Sineu (a partir de setembre)