Estudis

FP - SANITAT

Farmàcia i Parafarmàcia

pharmacy-gb35b488e4_1920

Cicle formatiu grau mitjà

TORN:   Matí (de 8 a 14h)
              A Vilafranca de Bonany

Títol que s’obté

Tècnic en Farmàcia i parafarmàcia

Competències professionals

Assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda de productes parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut, i executant tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental. 

Àmbit professional i de treball

Es desenvolupa l’activitat professional en establiments de venda de productes farmacèutics, parafarmacèutics i, en general, de productes relacionats amb la salut humana o animal, així com amb la cosmètica, la fitoteràpia i d’altres. També pot exercir la seva activitat en petits laboratoris d’elaboració de productes farmacèutics i afins.

Sortides professionals

• Tècnic en farmàcia
• Tècnic/a auxiliar en farmàcia
• Tècnic en emmagatzematge de medicaments
• Tècnic en farmàcia hospitalària
• Tècnic en establiments de parafarmàcia

Mòduls

Durada total: 2000h repartides en 2 cursos acadèmics.

MÒDUL

HORES

 

PRIMER CURS

 

Anatomofisiologia i patologia básica (Mòdul de suport)

 

 

125

 

Dispensació de productes farmacèutics (Mòdul de suport)

 

245

 

Disposició i venda de productes

 

90

 

FOL

  

90

 

Oficina de farmàcia

 

155

 

Operacions bàsiques de laboratori

 

255

 

SEGON CURS

 

 

Primers auxilis

 

 

40

 

Empresa i iniciativa emprenedora

 

60

 

Formació en centres de treball

 

400

 

Formulació magistral (Mòdul de suport)

 

190

 

Dispensació de productes parafarmacèutics

 

215

 

Promoció de la salut

 

135

 

Accés a altres estudis

L’alumnat que hagi superat íntegrament un cicle formatiu de grau mitjà pot accedir a qualsevol  cicle formatiu de grau superior.

Els cicles formatius de grau mitjà són ensenyaments cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc de l’eix prioritari 3 (invertir en educació, formació i formació professional per a l’adquisició de competències i l’aprenentatge permanent) del Programa Operatiu de les Illes Balears 2014-2020.

Clicant sobre l’enllaç següent accediu a la informació per a la justificació econòmica dels ajuts de l’FSE

Enllaç: Ajudes FSE 2014-2020 d’educació a les Illes Balears