Estudis

Accès universitat

PREPARACIÓ PROVES D ´ACCÉS A LA UNIVERSITAT

meeting-g4b2883f55_1920

PER A MAJORS DE 25 ANYS
         Torn: horabaixa

PER A MAJORS DE 45 ANYS
        Torn: horabaixa

 

Preparació per a les proves que la UIB es convoca anualment perquè les persones majors de 25 anys que no han cursat batxillerat puguin accedir als estudis universitaris.

Es preparen els quatre exercicis de la part comuna: comentari de text, català, castellà, anglès i les dues assignatures de la part específica en funció de la carrera a la qual es vol accedir.

La durada serà de tot un curs escolar (octubre-juny)