Estudis

Competències digitals

COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

startup-gf91b51459_1920
  • Durada: 60 h
  • Data de finalització: 27 de gener del 2023
  • HORARI: dimecres de 16 a 18h i divendres de 16 a 19h

COMPETÈNCIES DIGITALS AVANÇADES

code-g76f06858d_1920
  • Durada: 60 h
  • Inici: 8 de febrer del 2023

  • HORARI: dimecres de 16 a 18h  i divendres de 16 a 19h