Estudis

FP - SANITAT

CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

Male nurse measures blood pressure to senior man with mask while being in a home visit.

Cicle formatiu grau mitjà

TORNS:   Matí (de 8 a 14h)
                Tarda (de 15 a 21h)
                A Vilafranca de Bonany

Títol que s’obté

Tècnic en Cures auxiliars d’infermeria.

Competències professionals

Proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entron com a membre d’un equip d’nfermeria en els centres sanitaris d’atenció especialitzada i d’atenció primària, sota la dependència del diplomat d’infermeria o, si n’es el cas, com a membre d’un equip de salut en l’assistència sanitària derivada de la pràctica de l’exercici liberal, sota la supervisió corresponent.

Àmbit professional i de treball

Organització i gestió d’unitats de consulta, prestació de serveis i educació sanitària.

Sortides professionals

   • Auxiliar d’infermeria/clínica
   • Auxiliar de balnearis
   • Auxiliar d’atenció primària i cures d’infermeria a domicili
   • Auxiliar bucodental 

 Mòduls

Durada total: 1400h repartides en 2 cursos acadèmics.

MÒDUL

HORES

Primer curs

Tècniques bàsiques d’infermeria

350

Higiene en el medi hospitalari

155

Operacions administratives i documentació sanitària

65

Tècniques d’ajuda odontològica

130

Promoció de la salut i suport psicològic

130

Formació i orientació laboral

65

Relació en l’equip de treball

65

Segon curs

Formació en centres de treball

440

Formació en centres de treball

La realització de la FCT, dels alumnes de Tècnic en cures auxiliars d’infermeria del nostre centre, és les 440 hores distribuides en 13 setmanes: 7 setmanes les realitzen a un centre hospitalari, 3 a una consulta odontològica i 3 a una residència geriàtrica.

Tots els alumnes passen, en principi, per els seus possibles futurs llocs de treball, així tenen coneixement dels diferents sectors.

Accés a altres estudis

L’alumnat que hagi superat íntegrament un cicle formatiu de grau mitjà pot accedir a qualsevol cicle formatiu de grau superior.

Els cicles formatius de grau mitjà són ensenyaments cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc de l’eix prioritari 3 (invertir en educació, formació i formació professional per a l’adquisició de competències i l’aprenentatge permanent) del Programa Operatiu de les Illes Balears 2014-2020.

Clicant sobre l’enllaç següent accediu a la informació per a la justificació econòmica dels ajuts de l’FSE

Enllaç: Ajudes FSE 2014-2020 d’educació a les Illes Balears