Alumnat

MAtrícula fp

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER AL CURS 2024-25: DEL 3 AL 28 DE JUNY

El procediment per a la sol·licitud d’admissió es durà a terme mitjançant el tràmit telemàtic, al qual es podrà accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa.

Es recomana que totes les persones que hagin de fer el tràmit d’admissió estiguin donades d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-lo fer:

– Usuari Gestib

– Autenticació mitjançant Cl@ve

Si encara no teniu l’usuari Gestib o Cl@ve accediu aquí.

Important: si compliu els 18 anys dins el 2024 no necessitau contracte de feina.

Resum del procés d’admissió:

MAtrícula educació secundària adults (espa)

MATRÍCULA ESPA PRIMER QUADRIMESTRE

Els alumnes matriculats durant el curs 2022-23 a qualsevol centre d’adults, es poden matricular del 5 a l’11 de setembre de 2023 (sense cita prèvia).

La matrícula de nou alumnat es durà a terme de l’11 al 22 de setembre (sense cita prèvia). A partir del 25 de setembre la matrícula queda resta si queden places vacants.
INICI DE LES ACTIVITATS LECTIVES – 29 de setembre de 2023

HORARI DE MATRÍCULA DEL 5 AL 28 DE SETEMBRE:

  • Matí: de 9.30 a 13.30 h
  • Horabaixa: de 17 a 20

MATRÍCULA ESPA SEGON QUADRIMESTRE

La matrícula de tot l’alumnat es durà a terme a la secretaria del centre del 5 al 12 de febrer (sense cita prèvia). A partir del 12 de setembre la matrícula resta oberta si queden places vacants.
INICI DE LES ACTIVITATS LECTIVES – 13 de febrer de 2024

Matrícula altres ensenyaments

La matrícula per als altres  ensenyaments  (Preparació de les proves d’accés a la UIB per a majors de 25/45, Preparació de les proves de nivell de Català B2, Anglès 2, Capacitació digital i Tutories i proves de competències clau) comença dia 5 de setembre de 2023 i resta oberta al llarg del curs sempre que quedin places vacants.