Matriculació Educació Secundària Persones Adultes

  • Post author:

MATRÍCULA ESPA PRIMER QUADRIMESTE

Els alumnes matriculats durant el curs 2021-22 a qualsevol centre d’adults, es poden matricular a la secretaria del centre del 7 al 9 de setembre de 2022 (sense cita prèvia).

La matrícula de nou alumnat es durà a terme a la secretaria del centre del 12 al 23 de setembre (sense cita prèvia). A partir del 23 de setembre la matrícula queda resta si queden places vacants.
INICI DE LES ACTIVITATS LECTIVES – 30 de setembre de 2022

MATRÍCULA ESPA SEGON QUADRIMESTRE

La matrícula de tot l’alumnat es durà a terme a la secretaria del centre del 6 al 10 de febrer (sense cita prèvia). A partir del 10 de setembre la matrícula resta oberta si queden places vacants.
INICI DE LES ACTIVITATS LECTIVES – 13 de febrer de 2023

Matrícula als ensenyaments no formals

La matrícula per als ensenyaments no formals (Preparació de les proves d’accés a la UIB per a majors de 25/45, Preparació de les proves de nivell de Català B2 i C1, Castellà per a estrangers, Informàtica) resta oberta al llarg del curs sempre que quedin places vacants.