Llistes definitives admissió FP

  • Post author:

Podeu consultar les llistes definitives de les persones que han sol·licitat l’admissió als cicles formatius de grau mitjà clicant –> aquí

  • L’única identificació dels sol·licitants són 4 xifres del seu DNI.

  • Els sol·licitants surten agrupats per cada una de les 3 vies d’accés.

  • També és consultable des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP <<fp.caib.es>> amb les dades de: DNI/NIE de l’alumne(a), o si és el cas d’un menor d’edat DNI/NIE (Pare/mare/tutor(a)) i DATA NAIXEMENT Alumne(a).

TERMINI DE MATRÍCULA: 19, 20 i 21 de juliol.