Estudis

Tutories competències clau

Tutories competències clau

sunbeam-photography-C2QbMA_nHYE-unsplash

Si necessites suport per preparar les proves, t’interessa el Programa de suport i tutorització per fer les proves de competències clau.

Es poden inscriure a les proves de competències clau les persones que volen accedir a formació conduent a un certificat de professionalitat de nivell 2 o 3 i que no compleixen amb els requisits d’accés.

Les proves es realitzen la 1a quinzena de cada mes al CEPA Mancomunitat des Pla (Vilafranca de Bonany)  en el següent horari:

Dimarts –  Matemàtiques (9 h), Castellà (10 h)

Dimecres – Català  (9 h), Anglès (10:30 h)

Podeu consultar el calendari de les proves clicant –> aquí

La superació d’aquestes proves permet que les persones puguin cursar amb aprofitament el contingut dels cursos de certificat de professionalitat.
Les inscripcions a les proves de competències clau es poden fer a les oficines del SOIB, a la xarxa POAP, als centres que imparteixen formació del SOIB i al CEPA.

Trobareu més informació sobre les proves (models de proves), la llista de centres i el calendari a l’apartat «Proves d’accés a un CP» de la pàgina «Certificats de Professionalitat».

Accés a inscripció proves de competències clau