Canvi d’ubicació del estudis d’ESPA i altres ensenyaments

  • Autor de l'entrada:

A partir del curs 2024-2025 el nostre centre impartirà a l’IES Sineu, en horari d’horabaixa, els següents ensenyaments:

  • Educació Secundària per a Persones Adultes (ESPA)
  • Capacitació digital
  • Idiomes: català, castellà, anglès
  • Proves d’accés a la UIB per a majors de 25 i 45 anys
  • Preparació de les proves de nivell de català