Beques SOIB

  • Autor de l'entrada:

ESPA i FP joves i majors de 30

 
S’han publicat les convocatòries de beques per alumnes joves i majors de 30 anys matriculats a ESPA i FP. La convocatoria s’ha fet per a 3 cursos (22-23, 23-24 i 24-25)
 
– Beques formatives dirigides a persones desocupades majors de 30 anys –> BOIB
 
– Beques d’Èxit del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 18 anys i menys de 30 –> BOIB
 
A contiuació teniu les fitxes resum per a sol·licitar les beques:
 
– Majors de 30 anys – ESPA –> clicau aquí
– Majors de 30 anys – FP –> clicau aquí
– Beques d’èxit joves – ESPA –> clicau aquí
– Beques d’èxit joves – FP –> clicau aquí
 
Documents que vos podeu descarregar clicant a damunt:
 
 
El termini per presentar les sol·licituds per al primer quadrimestre d’ESPA  i per Formació Professional del curs 22-23 comença dia 1 d’octubre i finalitza dia 15 de gener de 2023.
 
El termini per presentar les sol·licituds per al segon quadrimestre d’ESPA del curs 22-23 comença dia 1 de febrer i finalitza dia 31 de maig de 2023.
 
Tota sol.licitud presentada fora d’aquest termini (abans o després) es considerarà inadmessa a tràmit.
 
Així mateix, aquí teniu l’enllaç a la pàgina web del SOIB on es publicarà tota la informació relativa a les convocatòries.
 

Beques accions formatives

Convocatòria de beques per alumnes matriculats a accions formatives finançades pel SOIB (conduents a certificats de professionalitat o especialitats formatives que no condueixen a certificats de professionalitat)

S’unifiquen en una convocatòria totes les beques relatives a accions formatives finançades pel SOIB amb la qual cosa només hi haurà una sol·licitud per totes les beques:

a) Beques per alumnes desocupats majors de 30 anys

b) Beques per alumnes desocupats entre 16 i 29 anys

c) Beques per a dones víctimes de violència masclista.

d) Ajuts de transport, conciliació, beques de discapacitat…….

El centre presentarà les sol·licituds de beques a través de l’ESOIB.

Per evitar que es produesquin inadmissions s’ha ampliat el termini de presentació de les sol·licituds des del dia següent a la publicació al BOIB fins el 31 de març de 2026.
 
Podeu descarregar el BOIB –> clicant aquí
 
Podeu descarregar la fitxa resum per a sol·licitar les beques –> clicant aquí
 
Podeu descarregar la sol·licitud –> clicant aquí