Llistes definitives admissió FP (2a fase setembre)

  • Post author:

Podeu consultar les llistes definitives de les persones que han sol·licitat l’admissió als cicles formatius de grau mitjà clicant –> aquí 

  • L’única identificació dels sol·licitants són 4 xifres del seu DNI.
  • Els sol·licitants surten agrupats per cada una de les 3 vies d’accés.
  • També és consultable des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP <<fp.caib.es>> amb les dades de: DNI/NIE de l’alumne(a), o si és el cas d’un menor d’edat DNI/NIE (Pare/mare/tutor(a)) i DATA NAIXEMENT Alumne(a).

TERMINI DE MATRÍCULA: 21 i 22 de setembre

Inici de les classes: 22 de setembre

Podeu consultar el calendari d’admissió clicant –> aquí

Podeu consultar la llista d’espera de Cures auxiliars d’infermeria (matí) clicant –> aquí

Podeu consultar la llista d’espera de Farmàcia i parafarmàcia clicant –> aquí