Informació d’interès sobre les proves de català

Destinataris

Les persones que no tenen acreditat cap nivell de català i volen una certificació oficial de coneixements de llengua catalana, o bé les persones que volen acreditar un nivell superior, poden obtenir el certificat de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats corresponent superant les proves que cada any convoca l’Institut d’Estudis Baleàrics.

Proves

El Decret 1/2014, de 10 de gener, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana preveu almenys una convocatòria anual per a cada nivell. L’objecte de les proves és avaluar la competència dels examinands en un determinat grau o àmbit. Podeu consultar models de proves a la pàgina web de l’Institut d’Estudis Baleàrics.

Certificats

L’Institut d’Estudis Baleàrics expedeix dos tipus de certificats: els de coneixements generals de la llengua i els de coneixements específics. Els certificats de coneixements generals es refereixen a diversos nivells de domini en l’ús de la llengua i són els següents:

 A2, B1, B2, C1 i C2.

El certificat de coneixements específics que es convoca és el següent:

 Llenguatge administratiu (LA)

Requisits per inscriure’s a les proves

Les persones que es vulguin inscriure a les proves han de tenir més de setze anys en la data de realització de les proves; no s’exigeix cap requisit acadèmic. Per inscriure’s a la prova del certificat de coneixements específics de llenguatge administratiu, com a requisit previ s’ha d’acreditar, com a mínim, el certificat C1 de llengua catalana o un altre que la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats hagi declarat equivalent a aquest.

No és possible inscriure’s a les proves d’un certificat obtingut en una convocatòria anterior.

Formalització de la inscripció

Podeu sol·licitar informació sobre les dates de les proves i la formalització de la inscripció a l’Institut d’Estudis Baleàrics.

Institut d’Estudis Baleàrics

 C. d’Alfons el Magnànim, 29, 1a planta, porta 3

07004 Palma (Illes Balears)

Telèfon: 971 784 685

Fax: 971 784 680