Informació d’interès informàtica

Aquests cursos tenen una durada anual i s’oferten en horari de dematí i d’horabaixa.

Iniciació a l’informàtica

Els cursos d’aquest nivell estan adreçats a aquelles persones amb poc o cap coneixement d’informàtica.

Tenen com a objectiu adquirir els coneixements bàsics per fer funcionar un ordinador i iniciar-se en l’aprenentatge de les competències bàsiques en TIC.

Coneixeran les parts de l’ordinador i es familiaritzaran amb el teclat, el ratolí, la pantalla i l’escriptori. Aprendran a configurar l’escriptori i treballar amb carpetes i directoris i s’iniciaran en l’edició de textos.

Adquiriran els coneixements necessaris per cercar informació dins la xarxa i aprendran les eines bàsiques per gestionar el correu electrònic.