Horaris 2018 – 2019 (NOU)

ESPA 1 – 2

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 16:00–16:55

SOC NAT CAT NAT

 16:55–17:50

ANG MAT CAT MAT

 17:50-18:10

 18:10–19:05

CAST MAT NAT MAT

 19:05–20:00

CAST SOC CAST ANG

 20:00–20:55

CAT SOC SOC ANG

 

 

 

ESPA 3

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

16:00 –16:55

CAT CAST ANG ANG

 16:55–17:50

CAT CAST ANG NAT

 17:50-18:10

 18:10–19:05

CAST NAT SOC NAT

 19:05–20:00

MAT NAT MAT SOC

 20:00–20:55

MAT CAT MAT SOC

 

ESPA 4

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

 16:00–16:55

CAST ANG NAT SOC

 16:55–17:50

NAT CAT NAT CAST

 17:50-18:10

 18:10–19:05

NAT CAT CAST ANG

 19:05–20:00

ANG MAT SOC MAT

 20:00–20:55

CAT MAT SOC MAT