Informació d’interès castellà estrangers

Aquests cursos tenen una durada anual.

Castellà per a estrangers

El primer nivell d’aquestes  classes és adequat per aquelles persones adultes que no tenen cap competència lingüística en castellà, o que únicament n’entenen una mica i que necessiten les eines bàsiques de comunicació en aquest idioma i s’imparteix en horari de dematí i d’horabaixa.

El segon nivell permet perfeccionar l’ús de la llengua i s’imparteix només en horari de dematí.