CALENDARI FP 2021-2022

PRESENTACIÓ SOL.LICITUDS D’ADMISSIÓ (TRÀMIT TELÈMÀTIC) 1-30 DE JUNY enllaç http://www.caib.es/sites/fp/ca/informacia_proces_dadmissio_curs_2021-2022/

PUBLICACIÓ LLISTA PROVISIONAL 9 DE JULIOL

LLISTA DEFINITIVA 20 DE JULIOL

MATRÍCULA ALS CICLES FORMATIUS 20, 21, 22 DE JULIOL (MATÍ)

INICI DE LES CLASSES LECTIVES 24 DE SETEMBRE

Disposau de tota la informació al portal web de la Direcció General de Formació Professional de la Conselleria d’Educació al següent enllaç http://www.caib.es/sites/fp/ca/portada/?campa=yes