NOU—MATRÍCULA 2n QUADRIMESTRE CURS 2020-2021

DATES I HORARI

MATRÍCULA OBERTA

Matins: dimarts i divendres de 10 a 13 hores (secretaria)

Horabaixes: dilluns de 16 a 20 hores, dimecres de 17 a 20 hores,  dijous de 16 a 20 hores (secretaria)

Podeu telefonar al 971 832144 si teniu qualque dubte. Podeu concertar una cita amb Secretaria si no podeu desplaçar-vos al CEPA a aquestes franges horàries.

CAL APORTAR

15 € en concepte de taxa de matrícula.
Fotocòpia del DNI en el cas de l’alumnat de nova incorporació.
Llibre d’escolaritat o certificat de notes en el cas de l’alumnat d’ESPA de nova incorporació.

INICI DE LES CLASSES

22 de febrer de forma presencial.    18 de febrer de forma semipresencial

BEQUES PER ACABAR ELS ESTUDIS D’ESO

Requisits

  • Tenir més de 18 anys i menys de 30.
  • Estar matriculat a 2n, 3r o 4t d’ESPA.
  • Estar inscrit com a demandant d’ocupació al SOIB abans de formalitzar la matrícula.
  • Estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil abans de formalitzar la matrícula.

Quantia de la beca

  • 568 € per àmbit aprovat.